stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Ziua Mondială a Metrologiei 2022

Comunicatul de presă comun al Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM) și al Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML) cu ocazia Zilei Mondiale a Metrologiei – 20 Mai 2022

https://www.worldmetrologyday.org/press_release.html 

 

Metrologia în era digitală

Comunicat:

20 Mai este Ziua Mondială a Metrologiei, dată la care aniversăm semnarea Convenției Metrului în anul 1875. Acest tratat a făcut posibilă așezarea bazelor unui sistem mondial de măsurare coerent, esențial pentru descoperirea și inovarea științifică, producția industrială și comerțul mondial, precum și pentru îmbunătățirea calității vieții și protejarea mediului.

Tema aleasă pentru anul 2022 este Metrologia în era digitală. Într-adevăr, tehnologia digitală revoluționează comunitatea noastră și este una dintre cele mai interesante tendințe din societatea actuală.

Institutele naţionale de metrologie din întreaga lume îmbunătăţesc continuu știința măsurării prin dezvoltarea și validarea unor noi tehnici de măsurare la nivelul de sofisticare necesar. INM-urile participă la intercomparările coordonate de Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM) pentru a asigura fiabilitatea rezultatelor măsurărilor la nivel mondial.

Organizația Internațională de Metrologie Legală (OIML) elaborează Recomandări Internaționale care urmăresc alinierea și armonizarea cerințelor din întreaga lume în mai multe domenii. De asemenea, OIML gestionează Sistemul de Certificare OIML (OIML-CS) care facilitează acceptarea internațională și comerțul mondial cu mijloace de măsurare reglementate.

Aceste sisteme de metrologie internaționale oferă asigurarea și încrederea că măsurările sunt precise, furnizând o bază solidă pentru comerțul global de astăzi și ajutându-ne să ne pregătim pentru provocările de mâine.

Ziua Mondială a Metrologiei recunoaște și celebrează rolul tuturor celor care lucrează pe tot parcursul anului în institutele și organizațiile de metrologie naționale și interguvernamentale.

 

Mesajul directorilor BIPM și BIML

 

Martin Milton                   Anthony Donnellan

  Director BIPM                        Director BIML          

   

Metrologia în era digitală

 

Adoptarea tehnologiei digitale revoluționează comunitatea noastră, îmbunătățind procesele și deschizând noi posibilități: această tendință în societate este în prezent una dintre cele mai incitante și caracterizează schimbarea rapidă pe care o trăim în viaţa cotidiană.

Schimbul de date deschis și transparent este unul dintre pilonii transformării digitale. Atunci când sunt necesare informații, acestea trebuie să fie ușor de găsit și accesibile într-un format care trebuie să fie atât interoperabil, cât și reutilizabil. Datele care îndeplinesc aceste cerințe se numesc acum „FAIR”, adică: se găsesc, sunt accesibile, interoperabile și reutilizabile. Atunci când îndeplinesc aceste condiţii, datele pot fi recunoscute ca fiind de încredere și pot susţine practicile privind datele deschise.

Pentru utilizarea cât mai eficientă a datelor în această nouă lume digitală, este esențial ca toate sursele de informații să nu fie doar citite de oameni, ci și disponibile în formate care pot fi citite de mașini. Datele digitale pot fi apoi exploatate de mașină și utilizate pentru noi aplicații de inteligență artificială.

Oportunitățile oferite de transformarea digitală pot fi realizate mai rapid dacă infrastructura globală a calităţii poate fi adaptată pentru a promova și utiliza noile tehnologii digitale care generează și utilizează date FAIR. Printre componentele centrale ale infrastructurii calității, la nivel național și internațional, se numără şi metrologia – știința măsurării și aplicarea acesteia – care deja începe să răspundă cerințelor noii economii digitale.

Munca desfășurată de CIPM în vederea punerii în aplicare a unui Cadru Digital pentru SI este ilustrarea perfectă a acțiunilor care vizează sprijinirea transformării digitale. Acest lucru va necesita o reprezentare fundamentală a SI care va încorpora formatele convenite pentru datele de bază, cum ar fi valorile, unitățile și incertitudinile definite în Broșura SI. Acest lucru va permite INM-urilor, BIPM și altor organizații relevante să implementeze noi servicii prin optimizarea utilizării formatelor de date deschise, a software-ului și a serviciilor, pe baza reprezentării fundamentale a SI. Astfel de servicii vor face ca datele să fie disponibile pentru analiză și vor îmbunătăți calitatea și transparența acestora. Cadrul digital SI va permite dezvoltarea și implementarea de noi aplicații digitale în întreaga comunitate de metrologie și în disciplinele de cercetare care se bazează pe SI.

Aplicarea cadrelor digitale de măsurare în industrie și pentru consumatori este o parte integrantă a unei transformări digitale incluzive și de încredere. Integrarea, încă de la început, a principiilor și practicilor digitale în standardele și reglementările tehnice este un domeniu la care OIML lucrează în prezent, în special în ceea ce privește un certificat digital de conformitate care îndeplinește principiile FAIR. Transformarea digitală a metrologiei poate aduce multe beneficii comunității noastre. Astfel, ea poate accelera timpul de lansare pe piață pentru produsele și serviciile de măsurare și poate reduce costurile asociate cu întârzierile generate de procesele de aprobare, ceea ce, la rândul său, contribuie la inovare, agilitatea produsului și sustenabilitate.

Pentru BIPM și OIML, succesul transformării digitale va avea un dublu obiectiv: pe de o parte, vom realiza tranziția digitală a activităților și serviciilor noastre și, pe de altă parte, ne va permite să punem în aplicare bazele digitale pentru toți utilizatorii de date de măsurare. Este un drum fascinant, pe care vom porni treptat și pe care așteptăm cu nerăbdare să îl parcurgem împreună cu părțile interesate.

 

https://www.worldmetrologyday.org/directors_message.html