stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Ordinul nr. 167/06.07.2020 al directorului general

Ordin al directorului general privind tranzitia de la standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 utilizat de Biroul Roman de Metrologie Legala in activitatile de autorizare si atestare, la standardul SR EN ISO/CEI 17025:2018