stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Legislație

Nr. Crt.

Felul/nr./data actului normativ

Continutul actului normativ

Emitent

Locul si data publicarii

Observatii

1

Legea nr. 11/1994

Modificarea si aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 65/14.03.1994

2

Legea nr. 211/1998

Modificarea si completarea art.29 din OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 432/16.11.1998

3

Legea nr. 212/1998

Completarea anexei nr. 1 la OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 438/18.11.1998

4

Legea nr. 572/2001

Aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea BRML din subordinea Guvernului in subordinea MIC

Parlament

MO, Partea I, nr. 688/30.10.2001

5

Legea nr. 178/2003

Aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 338/19.05.2003

6

Legea nr. 98/2004

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 333/16.04.2004

7

OG nr. 20/1992

Activitatea de metrologie

Guvern

MO, Partea I, nr. 212/28.08.1992

8

OG nr. 104/1999

Modificarea si completarea prevederilor OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Guvern

MO, Partea I, nr. 426/31.08.1999

9

Ordonanta nr. 25/2007

Modificarea OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Guvern

MO, Partea I, nr. 84/02.02.2007

10

Ordonanta nr. 20/2010

Stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

Guvern

MO, Partea I, nr. 606/26.08.2010

Modificata prin OG nr. 8/2012, publicata in MO, Partea I, nr. 79/21.01.2012

11

OUG nr. 18/1999

Trecerea BRML din subordinea Guvernului in subordinea MIC

Guvern

MO, Partea I, nr. 116/22.03.1999

12

OG nr. 20/2023

Ordonanța privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Guvern

Publicat în MO, Partea I nr. 86 din 31.01.2023

13

HG nr. 384/1998

Recunoasterea etaloanelor nationale

Guvern

MO, Partea I, nr.271/21.07.1998

14

HG nr. 530/2001

Aprobarea Instructiunilor de metrologie legala IML 8-01"Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum"

Guvern

MO, Partea I, nr. 327/18.06.2001 MO, Partea I, nr. 528/11.06.2004 (Republicare)

Modificata prin HG nr. 93/2006, publicata in MO, Partea I, nr. 106/03.02.2006 Modificata prin HG nr. 1691/2008, publicata in MO, Partea I, nr. 888/29.12.2008

15

HG nr. 1055/2001

Conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare

Guvern

MO, Partea I, r. 701/05.11.2001

Modificata prin HG nr. 962/2007, publicata in MO, Partea I, nr. 628/13.09.2007

16

HG nr. 193/2002

Organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

Guvern

MO, Partea I, nr. 173/13.03.2002

Modificata prin HG nr. 1422/2009, publicata in MO, Partea I, nr. 842/07.12.2009 Modificata prin HG nr. 561/2013, publicata in MO, Partea I, nr. 497/07.08.2013

17

HG nr. 402/2003

Modificarea anexei la HG 530/2001 pentru aprobarea IML 8-01 "Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum"

Guvern

MO, Partea I, nr. 256/14.04.2003 MO, Partea I, nr. 840/15.12.2008 (Republicare)

Modificata prin HG nr. 1302/2009, publicata in MO, Partea I, nr. 8776/13.11.2009

18

HG nr. 617/2003

Stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata

Guvern

MO, Partea I, nr. 418/16.06.2003

Abrogată prin HG nr. 710/2015, publicata in MO, Partea I, nr. 708/22.09. 2015

19

HG nr. 755/2004

Aprobarea unitatilor de masura legale

Guvern

MO, Partea I, nr. 475/27.05.2004

Modificata prin HG nr. 1487/2009, publicata in MO, Partea I, nr. 869/14.12.2009

20

HG nr. 289/2005

Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, precum si pentru infiintarea Societatii Comerciale "BRML Cert" – S.A.

Guvern

MO, Partea I, nr. 353/26.04.2005

21

HG nr. 1660/2005

Aprobarea unor instructiuni de metrologie legala

Guvern

MO, Partea I, nr. 46/18.01.2006

Modificata prin HG nr.589/2010, publicata in MO, Partea I, nr. 525/28.10.2010

22

HG nr. 264/2006

Stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare

Guvern

MO, Partea I, nr. 282/29.03.2006

Modificata prin HG nr. 962/2007, publicata in MO, Partea I, nr. 628/13.09.2007 Modificata prin HG nr. 574/2010, publicata in MO, Partea I, nr. 525/28.07.2010 Abrogată prin HG 711/2015, publicata in MO, Partea I, nr. 765/14.10. 2015

23

HG nr. 712/2009

Aprobarea Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala – LT-2009

Guvern

MO, Partea I, nr. 604/01.09.2009

Modificata prin HG nr. 10/2011, publicata in MO, Partea I, nr. 53/21.01.2011

24

HG nr. 710/2015

Stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a aparatelor de cântarit cu functionare neautomata

Guvern

MO, Partea I, nr. 708/22.09. 2015

Modificata prin HG nr. 485/2016, publicata in MO, Partea I, nr. 526/13.07.2016

25

HG nr. 711/2015

Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piaţă a mijloacelor de măsurare

Guvern

MO, Partea I, nr. 765/14.10. 2015

Modificata prin HG nr. 486/2016, publicata in MO, Partea I, nr. 526/13.07.2016

26

HG nr. 77/2020

Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale.

Guvern

MO, Partea I nr. 69/31.01.2020.

27

Ordin nr. 77/2022

Aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2022

BRML

MO, Partea I nr. 332/05.04.2022.

28

Ordonanta nr. 23/2010

Ordonanța nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Guvern

MO, Partea I nr. 606 din 26.08.2010

29

Legea_55_2015

Legea nr. 55/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor

Parlament

Publicat în MO, Partea I nr. 198 din 25 martie 2015.

30

Statutul S.C. CERT - S.A.

Statutul Societății Comerciale "BRML Cert" - S.A. din 07.04.2005

Guvern

Publicat în MO, Partea I nr. 353 din 26.04.2005.