stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

INTEGRITATE INSTITUTIONALA

Contact

 

Consilier de etică:                                           Monica Popescu                     E-mail: monicapopescu@brml.ro

 

Consilier de integritate:                                  Vlad Claudia                           E-mail: vladclaudia@brml.ro

 

Persoana responsabilă

cu aplicarea prevederilor Legii 361 / 2022: Ciubotaru Ana-Maria Laura      E-mail: integritate@brml.ro

 

Pentru raportarea privind încălcări ale legii se va completa "Formular_de_raportare_privind_încălcări_ale_legii (format letric)"

disponibil pentru descărcare pe această pagină și se va transmite la adresa de E-mail: integritate@brml.ro împreună cu probele în susținerea raportării.

 

Telefon centrala: +40.21.332.09.54

 

 

 

 

ATENȚIE: Pentru raportările anonime, se va completa doar Secțiunea 2. Conținutul Raportării.
ATENȚIE: Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime.

 

 

Formular Raportari privind incalcari ale legii online