stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Ghid practic pentru obținerea autorizațiilor metrologice

A. Pentru obtinerea autorizatiilor de verificator metrolog - persoanele fizice interesate trebuie sa solicite examinarea in vederea autorizarii printr-o cerere, cu mentionarea pozitiei din Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012 aprobata prin Ordinul nr. 148 / 2012 al directorului general al BRML publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 / 29.05.2012, modificata si completata prin Ordinul nr. 463 / 2013 al directorului general al BRML, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 / 29.11.2013, a codului si a denumirii din LT, prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT - 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 / 01.09.2009, pentru sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare la care doresc autorizarea. Cererea se adreseaza Directiilor Regionale de Metrologie Legala / Serviciilor Judetene de Metrologie Legala.
 

Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice pentru obtinerea autorizatiei de verificator metrolog, sunt prevazute in instructiunile de metrologie legala IML 5-05 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1660 / 2005 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 / 18.01.2006, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 589 / 2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 / 28.07.2010.

Informatiile de ordin general sunt afisate la sediile Directiilor Regionale de Metrologie Legala, ale Serviciilor Judetene de Metrologie Legala.

B. Pentru obtinerea autorizatiilor de laborator - persoanele juridice trebuie sa solicite printr-o scrisoare de intentie adresata unitatii teritoriale a Biroului Roman de Metrologie Legala in raza teritoriala a careia au sediul social autorizarea laboratorului de metrologie. Scrisoarea trebuie sa fie insotita de o lista cu sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare si tipurile de verificari metrologice pentru care doreste autorizarea laboratorului. In urma primirii acceptului in privinta inceperii procesului evaluarii, persoanele juridice solicita evaluarea in vederea autorizarii laboratorului de metrologie printr-o scrisoare oficiala, adresata unitatii teritoriale a Biroului Roman de Metrologie Legala in raza teritoriala a careia au sediul social, cu specificarea pozitiei din Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012, mentionata mai sus, a codului si a denumirii din LT, prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT - 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 / 01.09.2009, pentru sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare la care doresc autorizarea. 

Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de metrologie, in vederea autorizarii, sunt prevazute in instructiunile de metrologie legala IML 5-05, aprobate prin Hotararea Guvernului mentionata mai sus. Informatiile de ordin general sunt afisate la sediile Directiilor Regionale de Metrologie Legala si ale Serviciilor Judetene de Metrologie Legala, solicitantii putand accesa pe siteul BRML www.brml.ro procedura de metrologie legala PML 5-04-05, editia 4, revizia 0, „Cerinte pentru laboratoarele de metrologie” aprobata prin Ordinul directorului general al BRML nr. 61 / 02.03.2011.

 

Scrisoarea de intentie in vederea autorizarii unui laborator de metrologie poate fi transmisa si prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic electronic (https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx). Informatii referitoare la scrisoarea de intentie se regasesc in platforma Punctului de Contact Unic electronic, in cadrul procedurii de analiza a solicitarii de autorizare a persoanelor juridice.

Pentru initierea activitatii de examinare/ evaluare pentru acordarea/extinderea autorizatiei de verificator metrolog/ laborator in scopul efectuarii verificarilor metrologice asupra mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, solicitantul (persoana fizica/juridica) poate depune, in format electronic, cererea de examinare in vederea autorizarii/extinderii autorizatiei de verificator metrolog, respectiv cererea de autorizare/extinderea autorizatiei laboratorului de metrologie, impreuna cu documentatia aferenta, prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic electronic (https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx). Atat modelul de cerere cat si listele cu documentele aferente necesare initierii activitatii de examinare/evaluare pentru acordarea sau extinderea autorizatiei de verificator metrolog/laborator se regasesc in platforma Punctul Unic de Contact electronic, in cadrul procedurilor aplicabile.

 

Costul aferent etapei de inregistrare si initiere a activitatilor de evaluare pentru acordarea/ extinderea autorizatiei de laborator, in valoare de 71,47 euro/ 31,08 euro, conform anexei 3 „LISTA DE TARIFE pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala in cadrul exercitarii controlului metrologic legal al mijloacelor de masurare si masurarilor, LT-2009” la H.G. nr.712/2009 ”HOTARARE pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii”, calculat in lei la cursul BNR, valabil pentru ultima zi din luna precedenta celei in care se face plata, poate fi platit electronic in contul directiei regionale de metrologie legala in a carei raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice care solicita autorizarea/extinderea laboratorului de metrologie.

 

Informatiile necesare efectuarii acestor plati le regasiti in tabelul de mai jos:

DRML Bacau

CIF: 4278680

Cont IBAN: R059TREZ061501701X013674

Trezoreria operativa Mun. Bacau

DRML Brasov

CIF: 4384230

Cont IBAN:    R048TREZ131501701X015885

Trezoreria operativa Mun. Brasov

DRML Cluj-Napoca

CIF: 23737550

Cont IBAN: R066TREZ216501701X030553

Trezoreria operativa Mun. Cluj Napoca

DRML Constanta

CIF: 23750753

Cont IBAN: R051TREZ231501701X023626

Trezoreria operativa Mun. Constanta

DRML Craiova

CIF: 23740474

Cod IBAN: R055TREZ291501701X017173

Trezoreria operativa Mun. Craiova

DRML Ploiesti

CIF: 23741143

Cont IBAN: R057TREZ521501701X013580

Trezoreria operativa a Mun.Ploiesti

DRML Timisoara

CIF:  23733876

Cont IBAN: R081TREZ621501701X019391

Tezoreria operativa a Mun. Timisoara

DRML Bucuresti

CIF: 33297863

Cont IBAN: R024TREZ704501701X011168

Tezoreria operativa Sector 4