stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Echipa de conducere

DIRECTOR GENERAL: ing. Angelica MOIA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: ing. Valentin PATASANU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: dr. ing. Corneliu DRAGOMIR

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA REGLEMENTARI AUTORIZARI: ing Florin SCURTU

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Naomi GHITA