stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Reglementări specifice

Documentele de referință care stau la baza reglementării activităților din domeniul jocurilor de noroc sunt:

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;
  • Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc – Cerinţe generale – N.T.V.-01-2000, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul comun al Ministerului Economiei nr. 1.169 din 06.10.2014 şi al Oficiului Naţional Pentru Jocuri de Noroc nr. 120.237 din 08.10.2014 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc – Cerinţe generale – N.T.V.-01-2000, publicat in Monitorul Oficial nr.790/30.10.2014.
  • N.T.V.-01-2000 „Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc -  Cerinţe generale”;
  • N.T.V.-02-2008 ediţia 2 „Maşini de joc cu câştiguri”;
  • N.T.V.-03-2002 „Rulete utilizate în cadrul jocurilor de noroc”;
  • N.T.V.-04-2000 „Verificarea tehnică a jocurilor tip bingo în săli de joc”;