stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Programul sectorial de supraveghere a pieței (Planificare an 2019)

Programul sectorial de supraveghere a pieței (Planificare an 2019)

Nr. Crt.

Legislatia europeana aplicabila

Legislatia nationala care transpune legislatia europeana aplicabila

Sector

Descrierea produsului sau categoriei

Tipul de monitorizare

Motivatia monitorizarii

Perioada

Dezvoltarea

1

2009/23/CE 2014/31/UE

HG nr. 617/2003 HG nr. 710/2015

Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată

Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

2

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Contoare de apă

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

3

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Contoare de gaz şi dispozitive de conversie a volumului

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

4

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Contoare de energie electrică activă

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

5

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Contoare de energie termică

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

6

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Sisteme de măsurare lichide altele decât apa

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

7

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Aparate de cântărit cu funcţionare automată

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

8

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Taximetre

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

9

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Masuri materializate de lungime sau volum

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

10

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Aparate pentru măsurări dimensionale

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

11

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264/2006 HG nr.711/2015

Mijloace de măsurare

Analizoare de gaz de eşapament

Verificări formale/ de fond

Verificarea respectarii cerințelor legale de introducere pe piaţă,punere la dispoziție pe piață şi punere în funcţiune

01 Ian- 31 Dec.

Naţională