stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Programul sectorial de supraveghere a pieței (Planificare an 2023)

Programul sectorial de supraveghere a pieței (Planificare an 2023)

Nr. Crt.

Legislatia europeana aplicabila

Legislatia nationala care transpune legislatia europeana aplicabila

Sector

Descrierea produsului sau categoriei

Tipul de monitorizare

Motivatia monitorizarii

Perioada

Dezvoltarea

1

2009/23/CE 2014/31/UE

HG nr. 617/2003, HG nr. 710/2015

Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată

Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată

Efectuarea pe întreg teritoriul național de verificări corespunzătoare, respectiv verificări formale ale documentelor ce atestă conformitatea și a marcajelor de conformitate aplicate pe aceste produse și, atunci când este cazul, verificări aprofundate de laborator pentru verificarea respectării cerințelor esențiale aplicabile

Respectarea cerințelor legale de punere la dispoziție pe piață a produselor aflate sub responsabilitatea autorității precum și luarea măsurilor legale de eliminare de pe piață a produselor constatate neconforme.

01 Ian- 31 Dec.

Naţională

2

2004/22/CE 2014/32/UE

HG nr.264 / 2006, HG nr.711/ 2015

Mijloace de măsurare

Contoare de apă, contoare de gaz şi dispozitive de conversie a volumului, contoare de energie electrica activă, contoare de energie termică, sisteme de măsurare ptr.măsurarea continuă și dinamică a cantităților de lichide, altele decât apa, aparate de cântărit cu funcționare automată, taximetre, măsuri materializate, mijloace de măsurare a dimensiunilor, analizoare pentru gaze de eșapament

Efectuarea pe întreg teritoriul național de verificări corespunzătoare, respectiv verificări formale ale documentelor ce atestă conformitatea și a marcajelor de conformitate aplicate pe aceste produse și, atunci când este cazul, verificări aprofundate de laborator pentru verificarea respectării cerințelor esențiale aplicabile

Respectarea cerințelor legale de punere la dispoziție pe piață a produselor aflate sub responsabilitatea autorității precum și luarea măsurilor legale de eliminare de pe piață a produselor constatate neconforme.

01 Ian- 31 Dec.

Naţională