stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Ghid practic pentru aprobarea de model

1. Biroul Roman de Metrologie Legala acorda aprobari de model, la cerere, in conditiile precizate in Instructiunile de Metrologie Legala IML 2-05, aprobate prin HG 1660/2005 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46/18.01.2006.

2. Solicitantul aprobarii de model intocmeste cererea de evaluare conform Anexei la IML 2-05 (a se vedea modelul din anexa nr.1). Cererea se depune la registratura BRML (secretariat) din sos. Vitan Barzesti nr.11, sector 4.

3. Odata cu cerea de evaluare, solicitantul trebuie sa depuna la Compartimentul Tehnic documentatia primara, care trebuie sa contina documente prezentate conform Anexei la IML 2-05, pct.1.3 si pct. 1.4 (informativ in anexa nr. 2, se prezinta o lista cu documentele care se anexeaza cererii pentru acordarea aprobarii de model, in anexa nr.3, pentru acordarea aprobarii de model individuale si in anexa nr.4, pentru completarea unei aprobari de model / aprobari de model individuale).

4. Compartimentul Tehnic din cadrul DTRA BRML, va purta o corespondenta permanenta cu solicitantul, pe parcursul evaluarii, pentru clarificarea / solutionarea unor probleme specifice diverselor etape din procesul de evaluare.

5. Evaluarile de model se realizeaza pe baza de programe de evaluare, avizate de solicitant si aprobate de BRML.

6. Tarifele pentru evaluari in vederea acordarii aprobarii de model si aprobarii de model individuale sunt prezentate in Lista de tarife LT 2009, aprobata prin HG nr. 712/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604/01.09.2009.

7. Documentele finale se elibereaza dupa ce solicitantul a achitat costul lucrarilor de evaluare efectuate pentru acordarea aprobarii de model.

8. Corespondenta specifica evaluarii se efectueaza prin secretariat DTRA, tel.: 021 332 11 17, fax : 021 334 53 20. Tot aici pot fi obtinute informatii privind aprobarile de model.