stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Categorii de control tehnic

Controlul tehnic al mijloacelor de joc se exercita prin urmatoarele modalitati:
* verificari pentru obtinerea aprobarii de tip( omologare);
* verificari tehnice initiale;
* verificari tehnice periodice;
* verificari tehnice dupa reparatia mijlocului de joc.


Perioada de valabilitate a aprobarii de tip este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii sale, o singura data, cu maximum 2 ani.

Pentru mijloacele de joc produse sau importate dupa 01.01.2002, existenta marcii de tip/ de prelungire a aprobarii de tip pentru respectivul mijloc de joc constituie conditie obligatorie pentru acceptarea la verificarea tehnica.

Perioada maxima de valabilitate a verificarilor tehnice initiale si periodice este de 12 luni.

Verificarile tehnice dupa mutarea mijlocului de joc si dupa reparare sunt considerate ca atare numai in cadrul termenului de valabilitate al licentei. in afara termenului de valabilitate al licentei, aceste categorii de verificare tehnica sunt considerate ca verificari tehnice periodice si tarifate in consecinta.

Verificarea tehnica dupa repararea mijlocului de joc sau dupa mutarea acestuia, in termenul de valabilitate a licentei, nu conduce la modificarea termenului de valabilitate a verificarii tehnice initiale sau periodice.

La schimbarea detinatorului mijlocului de joc, marca de tip de prelungire a aprobarii de tip aplicata pe respectivul mijloc de joc isi pastreaza valabilitatea.

Schimbarea detinatorului mijlocului de joc impune o noua verificare tehnica periodica a mijlocului de joc, chiar daca acesta este in perioada de valabilitate a verificarii tehnice anterioare.