stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Ghid pentru obținerea avizelor în vederea desfășurării de activități cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal

Algoritmul activitatilor pe care trebuie sa-l desfasoare un operator economic pentru obtinerea de aviz pentru desfasurarea de activitati cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal
» pentru initierea activitatilor din cadrul procedurii de evaluare pentru acordarea avizului, operatorul economic solicitant se va adresa unitatii teritoriala BRML in a carei raza de competenta se afla sediul sau social.
    » fiecare unitate teritoriala BRML pune la dispozitia operatorilor economici, la sediul unitatii si la solicitarea acestora in vederea avizarii, mapa cu documente privind desfasurarea procesului de avizare. Costurile aferente mapei cu documente sunt incluse in cadrul etapei de inregistrare si initiere a activitatii de avizare.
    » operatorul economic va depune la unitatea teritoriala BRML in a carei raza de competenta isi are sediul, cererea de avizare insotita de documentatia aferenta.
    » operatorul economic reface si retransmite la respectiva unitate teritoriala BRML, intr-un interval de timp precizat, documentatia aferenta avizarii, in cazul in care este informat in scris de unitatea teritoriala BRML ca aceasta nu a fost corect intocmita. Netransmiterea in termenul de timp precizat al documentatiei corectata conduce la inchiderea dosarului de avizare, fara acordarea avizului.
    » operatorul economic analizeaza si semneaza programul de evaluare care stabileste programul pentru efectuarea evaluarii.
    » in cazul in care, dupa evaluarea la locul/locurile unde urmeaza a se desfasura activitatea pentru care se solicita aviz, se constata indeplinirea de catre operatorul economic solicitant a cerintelor de management si a cerintelor tehnice, conform procedurii, se elibereaza avizul pentru defasurarea respectivei activitati cu mijloace de masurare, numai dupa ce operatorul economic a facut dovada platii tuturor costurilor aferente evaluarii.
    » in cazul in care, dupa evaluarea la locul/locurile unde urmeaza a se desfasura activitatea pentru care se solicita aviz se constata neindeplinirea de catre operatorul economic solicitant a unor cerinte de management si/sau tehnice, conform procedurii, i se va transmite fisa neconformitatilor constatate precum si termenul acordat pentru eliminarea lor. Operatorul economic va lua masurile necesare eliminarii acestor neconformitati in termenul acordat, va intocmi si transmite fisa actiunilor corective unitatii teritoriale BRML. Se elibereaza avizul pentru defasurarea respectivei activitati cu mijloace de masurare numai daca, dupa analiza actiunilor corective luate a rezultat eliminarea neconformitatilor si daca operatorul economic face dovada platii tuturor costurilor aferente evaluarii. Neluarea masurilor necesare eliminarii neconformitatilor in termenul prevazut conduce la inchiderea dosarului de avizare, fara acordarea avizului. Si in acest caz operatorul economic solicitant va achita costurile aferente evaluarii.
    » in cazul solicitarilor privind extinderea avizului (includerea in cadrul avizului in termen de valabilitate de noi sortimente, tipuri sau familii de mijloace de masurare sau a unor puncte de lucru ale operatorului economic) operatorul economic va urma procedura de avizare de mai sus, aplicata exclusiv pentru elementele ce fac obiectul extinderii.
    » in cazul solicitarilor privind restrangerea avizului ( eliminarea din avizul in termen de valabilitate a unor sortimente, tipuri, familii de mijloace de masurare sau puncte de lucru ale operatorului economic), cererea de restrangere va fi insotita de avizul ce urmeaza a fi restrans.
Pentru initierea activitatilor de evaluare in vederea acordarii avizului/extinderii avizului pentru desfasurarea de activitati cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal, solicitantul poate depune, in format electronic, cererea de avizare/extinderea avizarii impreuna cu documentatia aferenta, prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) accesibila la adresa: https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx. Atat modelul de cerere de avizare/extinderea avizarii cat si lista cu documentele aferente necesare initierii activitatilor de evaluare pentru acordarea avizului/extinderea avizului pot fi gasite pe platforma Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) in cadrul procedurilor aplicabile.
Costul aferent etapei de initiere a activitatilor de evaluare pentru acordarea avizului/extinderea avizului, in valoare de 35,43 euro/18,02 euro, conform anexei 3 ”LISTA DE TARIFE pentru lucrarile effectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala in cadrul exercitarii controlului metrologic legal al mijloacelor de masurare si masurarilor, LT-2009” la H.G. nr.712/2009 ”HOTARARE pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii” calculat in lei la cursul BNR valabil pentru ultima zi din luna precedenta celei in care se face facturarea, poate fi platit electronic in contul directiei regionale de metrologie legala in a carei raza de competenta se afla sediul social al operatorului economic care solicita avizarea. Mapa cu documente privind desfasurarea procesului de avizare va fi transmisa, in format electronic, de către unitatea teritoriala a BRML unde s-a depus solicitarea, pe adresa de e-mail a solicitantului.
Informatiile necesare efectuarii acestor plati le regasiti in tabelul de mai jos:

DRML Bacau

CIF: 4278680

Cont IBAN: R059TREZ061501701X013674

Trezoreria operativa Mun. Bacau


 

DRML Brasov

CIF: 4384230

Cont IBAN: R048TREZ131501701X015885

Trezoreria operativa Mun. Brasov


 

DRML Cluj-Napoca

CIF: 23737550

Cont IBAN: R066TREZ216501701X030553

Trezoreria operativa Mun. Cluj Napoca


 

DRML Constanta

CIF: 23750753

Cont IBAN: R051TREZ231501701X023626

Trezoreria operativa Mun. Constanta


 

DRML Craiova

CIF: 23740474

Cod IBAN: R055TREZ291501701X017173

Trezoreria operativa Mun. Craiova


 

DRML Ploiesti

CIF: 23741143

Cont IBAN: R057TREZ521501701X013580

Trezoreria operativa a Mun.Ploiesti


 

DRML Timisoara

CIF:  23733876

Cont IBAN: R081TREZ621501701X019391

Tezoreria operativa a Mun. Timisoara


 

DRML Bucuresti

CIF: 33297863

Cont IBAN: R024TREZ704501701X011168

Tezoreria operativa Sector 4