stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Anunturi importante

 

Anunț privind menținerea valabilității documentelor emise de Biroul Român de Metrologie Legală în perioada stării de alertă

 

Având în vedere prevederile art.4 alin.(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, conform cărora “Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”, vă comunicăm faptul că următoarele categorii de documente eliberate de către Biroul Român de Metrologie Legală care expiră în perioada stării de alertă, își mențin valabilitatea conform prevederilor legale menționate mai sus, respectiv:

 

•    Aprobările de model;
•    Aprobările de tip;
•    Autorizațiile laboratoarelor de metrologie;
•    Autorizațiile de verificator metrolog;
•    Avizele pentru activitățile montare, reparare, modificare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;
•    Atestatele laboratoarelor de metrologie;
•    Buletinele de verificare metrologică;
•    Certificatele de verificare tehnică a mijloacelor de joc;
•    Certificatele de competență emise pentru Laboratoarele Regionale de Metrologie din cadrul Direcțiilor Regionale de

     Metrologie Legală.