stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Anunț/invitație de participare/atribuire achiziție directă/de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 98/2016