stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Lista actelor normative din domeniul metrologiei sub incidența regulamentului

Lista actelor normative din domeniul metrologiei care cad sub incidenta Regulamentului 515/2019:

1

- Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 - text actualizat;
- Ordonanța Guvernului nr. 20/1992;
- Legea nr. 11/1994 privind unele ordonanțe ale Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe si autorizarea contractării si garantării unor credite externe;
- Legea nr. 211/1998 pentru modificarea si completarea art. 29 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Roman de Metrologie Legala din subordinea Guvernului in subordinea Ministerului Industriei si Comerțului;
- Legea nr. 572/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Roman de Metrologie Legala din subordinea Guvernului in subordinea Ministerului Industriei si Comerțului;
- Ordonanța Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;

- Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 26 mai 2003;
- Legea nr. 98/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Ordonanța Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Legea nr. 166/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Ordonanța Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;

2

- Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legala;
- Hotărârea Guvernului nr. 589 / 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală;

3

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 485/13.11.2013 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 082-13 „Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund”

4

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 302/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 015-05 „Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 106/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 001-05 „Cerințe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

5

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 101/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 047-05 „Cisterne”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

6

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 102/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 017-05 „Rezervoare de stocare pentru lichide”

7

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/18.06.2007 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 018-07 „Sisteme de măsurare continuă şi dinamica a cantităților de fluide (de volum si de masa)”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

8

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021–05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 153/29.08.2007 privind modificarea Normei de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 187/14.07.2009 privind modificarea şi completarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005

9

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 124/16.06.2008 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 052-08 „Instalații de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare”

10

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 303/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 053-05 „Greutăți de lucru”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

11

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 306/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 055-05 „Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

12

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 304/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 057-05 „Instalații pentru cântărirea în mers a autovehiculelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

13

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 315/29.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 023-05 „Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare al vehiculelor rutiere”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

14

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/27.11.2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 „Manometre cu element elastic”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 154/07.07.2004 pentru modificarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic"

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 276/29.11.2004 pentru modificarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003, cu modificările ulterioare

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 140/01.07.2005 pentru completarea Normei de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003

15

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 324/29.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 026-05 „Transformatoare pentru măsurare”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

16

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 354/14.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 027-05 „Contoare de energie electrică reactivă”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

17

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 309/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 072-05 „Dioptrimetre”

18

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 359/15.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 029-05 „Opacimetre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

19

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/16.06.2008 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 074-08 „Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustică”

20

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 295/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 031-05 „Refractometre şi polarimetre pentru determinarea concentrației de zahăr”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

21

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 103/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 032-05 „Mijloace de măsurare a concentrației alcoolice”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

22

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 299/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 079-05 „Umidimetre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

23

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 117/14.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-05 „Gazcromatografe şi lichidcromatografe”

24

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 120/14.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 „Etilometre”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

25

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 345/14.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 036-05 „Contaminometre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

26

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 344/14.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 037-05 „Dozimetre / debitmetre pentru radiații”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală