stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

60 de ani de la înfiițarea INM

COMUNICAT DE PRESA
Cu ocazia implinirii a 60 de ani de la infiintarea Institutului National de Metrologie in Romania

 

Dezvoltarea metrologiei - stiinta si tehnica a masurarilor - in tara noastra poarta pecetea caracteristica structurii statului in intreaga sa dezvoltare istorica.

Momentul de referinta al istoriei metrologiei romanesti l-a constituit semnarea, la data de 15 septembrie 1864, a "Legii pentru adoptarea Sistemului Metric de masuri si greutati in Romania". Pentru punerea in aplicare a Legii lui Al. I. Cuza a fost adoptat un "Regulament", a carui generalizare s-a realizat, insa, 20 de ani mai tarziu. In acest context, Romania a fost cel de-al 16-lea stat in care s-a adoptat sistemul metric.

Al doilea reper al dezvoltarii metrologiei in tara noastra l-a reprezentat aderarea Romaniei, in 1883, la Conventia Metrului, prin "Legea pentru aderarea Regatului Romaniei la Conventia Metrului din 20 mai 1875".

In perioada urmatoare au fost intreprinsi pasi importanti pentru crearea infrastructurii si imbunatatirea cadrului legislativ necesar: crearea Serviciului Central de Masuri si Greutati in cadrul Institutului de Meteorologie (1889) - care avea ca principala obligatie pastrarea si compararea diferitelor etaloane de masuri si greutati, desprinderea de Institutul de Meteorologie si trecerea in cadrul Ministerului Industriei si Comertului (1908), stabilirea Directiunii Generale a Masurilor, Greutatilor si Metalelor Pretioase (1924). Dupa cel de-al doilea razboi mondial, aceasta directie a suferit schimbari majore, care au culminat cu adoptarea decretului nr. 123 din 1951, prin care Centrul metrologic a trecut impreuna cu Comisia de Stat a Standardizarii, in componenta Comitetului de Stat pentru Tehnica si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 762 din 1951, prin care s-a organizat Directia Generala pentru Metrologie, in cadrul Comitetului de Stat pentru Tehnica de pe langa Consiliul de Ministri, avand in componenta sa Institutul de Metrologie si Directia verificari aparate de masurat.

 

Activitatea institutului de metrologie, s-a structurat inca de la inceput pe:
- mentinerea etaloanelor nationale la nivelul performantelor metrologice corespunzatoare pe plan international;
- asigurarea uniformitatii masurarilor si transmiterea unitatii de masura;
- elaborarea unor metode moderne de masurare, etc.

Prin aceasta, Institutul National de Metrologie este garantul exactitatii, comparabilitatii si trasabilitatii masurarilor efectuate in Romania la etaloane recunoscute international. Institutul National de Metrologie mentine, dezvolta si opereaza 23 de etaloane nationale si peste 70 de etaloane de referinta, care asigura racordarea rezultatelor la SI. Prin activitatea de cercetare desfasurata in vederea elaborarii de metode de etalonare si verificare precum si pentru realizarea de mijloace de masurare, institutul de metrologie se asemana cu institutele de cercetare departamentale. Crearea de noi etaloane si instalatii de etalonare si verificare, realizarea de noi mijloace de masurare inovative, sunt elemente de cercetare aplicativa si fundamentala la nivelul de exigenta specific institutelor de cercetare ale Academiei Romane.

 

Un alt reper important in dezvoltarea institutului de metrologie l-a constituit adoptarea Sistemului International de unitati (SI), forma superioara a sistemului metric, adoptat de cea de-a 11-a Conferinta Generala pentru Masuri si Greutati (CGPM). In anul imediat urmator, a fost aprobata o Hotarare a Consiliului de Ministri (550/1961) prin care SI devine legal si obligatoriu si in tara noastra.

Pentru a raspunde noilor cerinte, tot mai crescute, incepand cu anul 1962 s-a initiat investitia noii cladiri a institutului de metrologie, in 1970, s-a incheiat prima parte a acestei investitii cu intrarea in functiune a corpurilor de cladiri din Sos. Vitan-Barzesti Nr.11, pentru ca, intre 1976 si 1980, sa fie puse in functiune toate corpurile existente si astazi.

In 1974, Institutul de Metrologie isi schimba denumirea in Institutul National de Metrologie, sigla sub care isi continua activitatile initiale, isi largeste continuu sfera preocuparilor si serviciilor oferite si devine recunoscut european si international pana in anul 1999, cand este integrat in Biroul Roman de Metrologie Legala. Sub auspiciile Comitetului International de Masuri si Greutati (CIPM) si coordonarea Biroului International pentru Masuri si Greutati (BIPM), in octombrie 1999 a fost semnat un acord intre 38 Institute Nationale de Metrologie (INM) reprezentative pentru Recunoasterea reciproca a etaloanelor nationale si a capabilitatilor de etalonare si de masurare (CMC) furnizate de institutele nationale de metrologie. Aranjamentul de Recunoastere reciproca (MRA) asigura recunoasterea formala a etaloanelor nationale, respectiv a capabilitatilor de etalonare si masurare si a reprezentat baza pentru acorduri mai largi privind schimburile comerciale si comertul.

BRML - INM s-a numarat printre cele 38 de semnatari ai MRA in octombrie 1999. De atunci, INM a participat activ in 64 comparari cheie, suplimentare, bilaterale, confirmand capabilitatea de masurare si etalonare. In prezent, 219 CMC-uri sunt publicate in Baza de Date a BIPM. Promovarea recunoasterii mutuale dintre INM-uri in ultimul deceniu a depasit mult impactul direct asupra INM-urilor, MRA a influentat toate organizatiile care se bazeaza pe masurari, care necesita etaloane de masurare si CMC-uri - laboratoare acreditate, organizatii de comert, agentii de reglementare. Ca urmare, Aranjamente mutuale de recunoastere reciproca sunt recunoscute de EA si OIML. La nivel international, promovarea MRA a implicat comunicarea si asocierea cu alte organizatii internationale (ILAC, WTO, EU) intr-o organizare internationala, neutra si credibila.

 

Pentru imbunatatirea trasabilitatii mondiale si acceptarea masurarilor efectuate in cadrul CIPM MRA si ILAC, in anul 2005 a fost semnata si Declaratia comuna a CIPM si ILAC privind rolurile si responsabilitatile institutelor nationale de metrologie si organizatiilor nationale de acreditare. Pentru atingerea misiunii sale fundamentale - realizarea, conservarea si diseminarea unitatilor de masura in Romania, in conformitate cu cerintele Aranjamentului de Recunoastere Mutuala a Etaloanelor Nationale si a Certificatelor de Etalonare emise de institutele nationale de metrologie (CIPM-MRA), Institutul National de Metrologie (INM) desfasoara activitate de cercetare in proiecte nationale si europene.Alaturi de 22 state membre ale Uniunii Europene, Romania - prin Institutul National de Metrologie, participa in Programul European de Cercetare Metrologica (EMRP) care reuneste 22 de programe nationale de cercetare in domeniul metrologiei pentru a eficientiza si spori eficacitatea activitatii de cercetare de stat in domeniul metrologiei. Acest program contribuie la structurarea Spatiului European de Cercetare printr-o mai buna coordonare, abordand astfel provocarile europene comune, potentand impactul acestor programe si eliminand barierele dintre programele nationale.

Activitatile din ce in ce mai complexe desfasurate de Institutul National de Metrologie sustin uniformitatea, comparabilitatea si racordarea rezultatelor masurarilor efectuate in Romania la referinte international recunoscute. Etaloanele nationale mentinute si Capabilitatile de Masurare si Etalonare demonstrate asigura credibilitatea acestor masurari la nivel nationale, european si international.